قوانین و مقررات

شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات مکسوکالا

مشتری عزیز مکسوکالا لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی مکسوکالا به دقت ملاحظه فرمایید.
ورود کاربران به وب‏‌سایت مکسوکالا هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری مکسوکالا و سایر خدمات ارائه شده توسط مکسوکالا به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات مکسوکالا است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین مکسوکالا از سوی کاربر است. لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق‏‌های قبلی محسوب می‏‌شود.

www.warsazan.com

بازخوردها